PRESSITEATED 1999AS HARJU ELEKTER
TEADE
11.02.99

AS HARJU ELEKTER 1998. A. ESIALGSED MAJANDUSTULEMUSED

1998. aasta oli aktsiaseltsile Harju Elekter edukas. Esialgsetel auditeerimata ja konsolideerimata andmetel (ilma tütar- ja sidusettevõteteta) oli realiseerimise netokäive 147,9 mln. krooni (1997 - 108,3 mln. kr.) ja puhaskasum 13,9 mln. krooni (1997 - 9,9 mln. kr.). Võrreldes 1997. aastaga kasvas käive 36,6 % ja kasum 40,4 %.

Peamiste tegevusvaldkondade lõikes kasvas käive järgmiselt (mln. kr.):

 

1998

1997

Kasv

Elektriseadmed

55,4

37,3

148,5 %

Autode ja elektroonikaseadmete juhtmeköidised

43,6

33,4

130,5 %

Tulekindlad uksed

14,3

9,2

155,4 %

Ekspordi maht kasvas 1998. aastal 33,7 % (1998 - 64,6 mln. kr. ; 1997 - 48,3 mln. kr.)

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


HARJU ELEKTER
TEADE
04.03.99

INVESTORI KAASAMISEST AS-i HARJU ELEKTER TÜTARFIRMASSE

Eile, 03.märtsil 1999. a. kiitis AS-i Harju Elekter nõukogu heaks strateegilise investori Inexa Panel A/S (Taani) kaasamise tütarettevõtte, tuletõkke- ja turvauste tootja, AS Saajos Balti aktsionäriks. Investori lisandumisel jaguneb osalussuhe võrdselt kolme osapoole - Harju Elekter(seni 55%), Saajos International Ltd.(Soome, seni 45%) ja Inexa Panel A/S - vahel.

Täna, 4.märtsil kinnitas Saajos Balti aktsionäride erakorraline koosolek ettepaneku aktsiakapitali suurendamiseks Inexa Panel A/S-le suunatud aktsiaemissiooni teel seniselt 5milj.EEK-lt 6 milj.EEK-ni. Selleks emiteeritakse 100 000 uut aktsiat. Ettevõtte omakapital suureneb 2 miljEEK võrra.

AS Saajos Balti on orienteerunud tuletõkke- ja turvauste valmistamisele Balti ehitusturu ja Lääne-Euroopa laevaehitusturu tarbeks. Ettevõtte esialgne käibeprognoos 1999.aastaks oli 25 milj.EEK, mis uue investori ja laienenud turustusvõimalustega laevaehitusturul kasvab 50 miljEEK-ni 2000.aastal.

Inexa Panel A/S (Taani) tegeleb laeva seinapaneelide jt. laevakonstruktsioonide tootmise ja müügiga maailma juhtiva kaubamärgi TNF all. Firma kuulub Rootsi kontserni Inexa AB, kes omab lisaks tehasele Taanis ka terasprofiilide tootjat Rootsis - Inexa Profil. Kontsernil on 6 müügiettevõttet Euroopas ning ülemaailmne agentide võrk. Kontserni käive 1998.a. oli 1,1 miljardit SEK, töötajaid 500. Kontsernil on üks omanik - Karl-David Sundberg.

Oy-le Saajos International Ltd kuulub Soome suurim tuletõkkeuste ja turvauste tehas, mille toodangust 55% läheb laevaehitusturule. Firma teeb koostööd või omab osalust tehastes Eestis, Hiinas ja Taanis. Kontserni käive 1998.a. oli 105 milj.EEK, töötajaid 100. Alates 1994.aastast on firmal tihe koostöö AS-ga Harju Elekter.

Lisainfot annavad:
Harju Elekter juhatuse esimees Endel Palla (tel 6 747 400)
Saajos Balti juhatuse esimees Kalev Koort (tel 6 747 428)
Saajos International Ltd. juhatuse esimees Seppo Saajos (tel 358 19 322900)
INEXA PANEL tegevdirektor Jens Ulrich Nielsen (tel 45 4656 3700)

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
09.03.99

AS HARJU ELEKTER AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
JA ETTEPANEK DIVIDENDIDE MAKSMISEKS

ASi Harju Elekter juhatus otsustas kokku kutsuda aktsionäride korralise üldkoosoleku 16. aprillil 1999. aastal , algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuses (Keskväljak 12, Keila) ja teeb ettepaneku maksta dividende 1998. aasta eest 3,6 miljonit krooni (1997 - 2,7 mln. kr.) ehk 2,00 krooni ühe aktsia kohta (1997 - 1,50 kr.)

Aktsionäride üldkoosoleku päevakord tehakse teatavaks pärast selle määramist nõukogu poolt.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
15.03.99

KOMMENTAAR 1998. AASTA AUDITEERITUD MAJANDUSTULEMUSTELE

AS Harju Elekter 1998. aasta realiseerimise netokäive oli 147,9 mln. kr. (97 - 108,3 mln. kr.) ja juurdekasv võrreldes eelmise aastaga oli 36,6 %.

Tööstussektori käive (120,2 mln. kr.) kasvas võrreldes eelmise aastaga 41 %, sealhulgas oli käibe kasv peamiste tegevusvaldkondade lõikes järgmine:

 
1998
1997
Kasv
Elektriseadmed

55,4 mln.kr.

37,3 mln.kr.

148,5 %

Autode ja elektroonikaseadmete juhtmeköidised

43,6 mln.kr.

33,4 mln.kr.

130,5 %

Tulekindlad uksed

14,3 mln.kr.

9,2 mln.kr.

155,4 %

Ekspordi maht oli 64,6 mln. kr. (97 - 48,3 mln. kr.), mis moodustas kogu käibest 43,7 %.

Kaubanduse ja vahendusmüügi käive kasvas võrreldes eelmise aastaga 21 % (98 - 20,7 mln. kr; 97 - 17,0 mln. kr.). 1997. aasta alguses avatud kauplus Tallinnas saavutas Keilas asuva kauplusega võrdse käibe ja omab head kasvupotentsiaali.

AS Harju Elekter konsolideeritud puhaskasum oli 1998. aastal 16,1 mln. kr. (97 - 10,5 mln. kr.) , juurdekasv võrreldes eelmise aastaga 53 %. Ärikasumi osatähtsus majandustegevuse kasumist moodustas 74 % (97 - 53 %). Sidus- ja tütarettevõtetest konsolideeriti kasumit 2,4 miljonit krooni.

Olulised muudatused ASi Harju Elekter majandustegevuses:

  • 1998. aasta algul ostis Harju Elekter OÜlt Harju KEK 100 % ASi Eltek aktsiatest.

  • aasta lõpul moodustati koos Soome firmaga OY Saajos International Ltd. Harju Elektri tulekindlate uste tehase baasil uus ettevõte AS Saajos Balti, mille aktsiakapitalist Harju Elekter omandas 55 %. Täiendavad investeeringud ja lisanduv oskusteave annavad sellele ettevõttele suure arengupotensiaali.

AS Harju Elekter investeeringute maht oli viimaste aastate suurim - kokku 24 mln. krooni (97 -10,1 mln. kr.), sellest materiaalsesse põhivarasse 19,8 mln. krooni. Valmis uus alajaamade tootmise tsehh Keilas - 4,8 mln. kr., autojuhtmete tehase Haapsalu tsehh - 5,4 mln.kr. ja ASi Keila Kaabel jaoks tootmishoone laiendus - 3,2 mln.kr. Investeering Haapsalusse oli kasulik ka selle poolest, et investeeringud väljapoole Tallinna ja Harju maakonda on maksuvabad.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
15.04.99

ASi HARJU ELEKTER 1999. A. I KVARTALI ESIALGSED MAJANDUSTULEMUSED

Esialgsetel andmetel oli ASi Harju Elekter 1999. aasta I kvartali realiseerimise netokäive 31,3 mln. krooni ja konsolideerimata puhaskasum 4,8 mln. krooni (98 I kv 4,8 mln. kr. ).

1998. aasta I kvartali käive 32,6 mln. kr. sisaldab 3,0 mln. kr. tulekindlate uste tehase käivet, millest käesolevaks aastaks on saanud Harju Elektri sidusettevõte AS Saajos Balti. Seega on võrreldav käive tänavu kasvanud 6 %. (99 - 31,3 mln. ; 98 - 29,6 mln.).

Tegevusvaldkondade lõikes oli käive I kvartalis järgmine:

 

1999 I kv

1998 I kv

Kasv

Elektriseadmete tehas

15,4 mln.

13,8 mln.

112 %

Autojuhtmete tehas

10,9 mln.

11,0 mln.

99 %

AS Eltek

4,7 mln.

4,2 mln.

112 %

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
16.04.99

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

Täna, 16. aprillil 1999 algusega kell 10 toimus Keilas, Keskväljak 12 AS Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 130 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 1122305 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 62,35 %.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. AS Harju Elekter 1998. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.
2. Muudatused nõukogu koosseisus.
3. Audiitorite valimine 1999. aastaks.

1. AS Harju Elekter 1998. a. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas:
Kinnitada AS Harju Elekter 1998. a. majandusaasta aruanne juhatuse ja nõukogu poolt esitatud kujul, sh. bilanss seisuga 31.12.1998. a. tasakaalus 109020251 krooni ning aruandeaasta puhaskasum 16146002 krooni ja kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk 1998. a. lõpus

33223010

1998. a. aruandeaasta kasum

16146002

Jaotamata kasum kokku

49369012

Reservkapitali moodustamiseks

1600000

Dividendidena jaotamiseks *

3600000

Eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääk pärast 1998. a. majandusaasta aruande kinnitamist

44169012

* Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseerida seisuga 03. mai 1999. a.
Otsuse poolt anti 1118568 häält, mis moodustas 99,667 % registreerunuist.

2. Muudatused nõukogu koosseisus.

Üldkoosolek otsustas:
Teha AS Harju Elekter nõukogus järgmised muudatused alates 1. juulist 1999. a.:

  • tagasi kutsuda AS Harju Elekter nõukogu esimees hr. Jüri Kalmet;
  • määrata AS Harju Elekter nõukogu 5-liikmeliseks;
  • valida nõukogusse 3 uut liiget, sh. nõukogu esimeheks hr. Endel Palla ja liikmeteks hr.-d Madis Talgre ja Ain Kabal;
  • määrata nõukogu esimehe tasuks 18000 krooni kuus ja liikmete tasuks 5000 krooni kuus. Täistööajaga töötavale nõukogu esimehele rakendada AS-s Harju Elekter kehtivat premeerimissüsteemi.

Otsuse poolt anti 1109600 häält, mis moodustas 98,868 % registreerunuist.

3. Audiitorite valimine 1999. aastaks.

Üldkoosolek otsustas:
Nimetada AS Harju Elekter audiitoriteks 1999. aastal audiitorfirma KPMG audiitorid hr.-d Andris Jegers ja Indrek Alliksaar.
Otsuse poolt anti 1113687 häält, mis moodustas 99,232 % registreerunuist.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
23.04.99

AS HARJU ELEKTER NÕUKOGU UUTE LIIKMETE 3 VIIMASE AASTA AMETIKÄIK JA NENDE OSALUS HARJU ELEKTRIS

ENDEL PALLA

Sünnikoht ja aeg: 19.06.1941, Kiidjärve vald, Tartumaa
Haridus: 1968 TPI elektroonikainsener
Teenistuskäik: alates 1990. a. kuni käesoleva ajani AS Harju Elekter juhatuse esimees/peadirektor

Seisuga 16.04.1999 oli Endel Palla omanduses 4,85 % Harju Elektri aktsiate üldarvust. OÜ Harju KEK kaudu kuulub hr. endel Pallale 3,07 % Harju Elektri aktsiatest. Kokku (otseselt ja kaudselt) kontrollib hr. Palla 7,92 % Harju Elektri aktsiatest.

MADIS TALGRE

Sünnikoht ja aeg: 17.04.1960, Tallinn
Haridus: 1983 TPI mehaanikainsener
Teenistuskäik: 1996-03.1999 AS Põlva KEK juhatuse esimees alates 03.1999 OÜ Harju KEK juhatuse esimees/peadirektor

Seisuga 16.04.1999 Madis Talgre Harju Elektri aktsiaid ei omanud.

AIN KABAL

Sünnikoht ja aeg: 10.06.1962, Pärnu
Haridus: 1985 TRÜ jurist
Teenistuskäik: alates 1993 kuni käesoleva ajani BCLO Advokaadibüroo OÜ, jurist/juhatuse liige

Seisuga 16.04.1999 Ain Kabali Harju Elektri aktsiaid ei omanud.

Nõusoleku juhatuse esimehe ametikohale asumiseks alates 1.juulist k.a. on andnud senine juhatuse liige, ASi Harju Elekter Autojuhtmete tehase juhataja hr. Andres Allikmäe.

ANDRES ALLIKMÄE

Sünnikoht ja aeg: 07.02.1957, Tallinn
Haridus: 1980 TPI süsteemiinsener
Teenistuskäik: alates 1994 kuni käesoleva ajani ASi Harju Elekter juhatuse liige, autojuhtmete tehase juhataja

Seisuga 16.04.1999 oli Andres Allikmäe omanduses 1,12 % Harju Elektri aktsiate üldarvust. OÜ Harju KEK kaudu kuulub hr. Andres Allikmäele 0,02 % Harju Elektri aktsiatest.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
23.04.99
KASUMIARUANNE
01.01.99 - 31.03.99

KASUMIARUANNE

Konsolideeritud/auditeerimata
Tuhandetes kroonides

  

Emaettevõte

Kontsern

  

I kv.'99

I kv.'98

I kv.'99

I kv.'98

Realiseerimise netokäive

31351

32649

35406

33839

Realiseeritud toodete kulud

25330

26203

28839

27067

Kogukasum

6021

6446

6566

6771

Üldhalduskulud ,s.h.

2867

3455

3326

3567

Turustuskulud

762

891

980

933

Admin.kulud

1958

2279

2199

2351

Arengukulud

147

285

147

282

Firma väärtuse kulum

24

4

    
Muud äritulud

638

27

638

29

Muud ärikulud

105

152

106

154

Ärikasum

3687

2866

3749

3076

Finantstulu tütarettevõtete aktsiatelt

2587

0

2587

0

Finantstulu sidusettevõtete aktsiatelt

0

0

0

562

Finantstulu muudelt aktsiatelt

38

3459

38

3459

Kasum valuutakursi muutusest

1

4

2

4

Muud intressi- ja finantstulud

83

26

63

25

Finantstulud kokku

2709

3489

2690

4050

Finantskulu sidusettevõtte aktsiatelt

0

0

764

0

Intressikulud

327

138

378

163

Muud finantskulud

2

23

5

23

Finantskulud kokku

329

161

1147

186

Kasum majandustegevusest

6067

6194

5292

6940

Kasum enne tulumaksuga maksust.

6067

6194

5292

6940

Tulumaks

1212

1380

1212

1380

Aruandeaasta puhaskasum

4855

4814

4080

5560

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
BILANSS
31.03.99

BILANSS

Konsolideeritud/auditeerimata
Tuhandetes kroonides

   

Emaettevõte

KONTSERN

VARAD

03/31/99

03/31/98

03/31/99

03/31/98

Raha,pangakontod,väärtpaberid

6,932

13,249

7,001

13,852

Aktsiad ja väärtpaberid

368

1,433

368

1,433

Kokku nouded ostjatele

10,790

8,556

12,820

9,410

Nõuded ema-(tütar-)e/v-le

918

491

240

  
Mitmes.nõuded

5,436

298

5,451

300

Viitlaekumised

3

1

3

1

Ettemakst,tulev.per.kulud

159

332

172

344

Maksude ettemaksud

540

550

540

611

Kokku l.aj.nõuded

17,845

10,228

18,984

10,906

Kokku likviidsed varad

25,145

24,910

26,353

26,191

Tooraine ja tootmisvarud

14,369

15,820

16,353

17,087

Kaubad

3,090

3,077

3,251

3,246

Ettemaks hankijatele

0

132

0

404

Kokku varud

17,458

19,029

19,604

20,737

Käibevara kokku

42,604

43,939

45,957

46,928

Tütarettevõtete aktsiad

3,269

2,701

     
Sidusettevõtete aktsiad

17,252

14,329

16,488

14,892

Muud aktsiad

1,554

1,570

1,554

1,584

Mitmes.pikaajal.nõuded

434

239

465

239

Mitmes.nõuded tütar-(ema-) e/v-le

465

785

0

0

Kokku fin.investeering

22,974

19,624

18,507

16,714

Hooned,rajat.,maa

37,200

23,984

37,200

23,984

Masinad, seadmed

20,019

18,905

25,410

22,536

Muu inventar

1,434

1,343

1,707

1,542

Põhiv.kulum

-14,414

-12,191

-15,520

-12,811

Lõpet.ta kapmahutus

2,828

429

3,392

429

Materiaalne pv kokku

564

32,470

52,189

35,679

Positiivne firmaväärts

47,632

377

473

  
Põhivara kokku

70,606

52,094

71,073

52,867

Varad kokku

113,210

96,033

117,030

99,795

KOHUSTUSED JAOMAKAPITAL
Tagatiseta volakohustused

520

           
Pikaajal.pangalaenude tagasimased

3,936

3,016

3,936

3,016

Lühiaj.laen pangalt

1,573

946

1,873

1,280

Ostjate ettemaksud

20

55

21

98

Võlad hankijatele

7,154

6,431

8,315

7,151

Maksuvõlad

3,624

228

3,624

228

Viitvõlad

3,731

6,356

3,945

6,562

Tulev.per.tulud

4,300

6,880

4,780

7,328

Kokku lühiajalised kohustused

24,337

23,912

27,014

25,663

Mittekonventeeritav.volakohustused

0

0

1,361

0

Pikaajaline pangalaen

15,744

12,813

15,744

13,820

Potentsiaalne tulumaksukohustus

2,495

1,870

3,051

2,128

Kokku pikaajalised kohustused

18,239

14,683

20,157

15,948

Kohustused kokku

42,576

38,595

47,171

41,611

Aktsiakapital

18,000

18,000

18,000

18,000

Reservid

3,610

2,010

3,610

2,010

Eelm.per.jaotam.kasum

44,169

32,614

44,169

32,614

Aruandea.kasum

4,854

4,814

4,080

5,560

Kokku omakapital

70,633

57,438

69,859

58,184

Passiva kokku

113,210

96,033

117,030

99,795

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
23.04.99

1999 a. I KVARTALI MAJANDUSTULEMUSTE KOMMENTAAR

ASi Harju Elekter 1999. a. I kvartali konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 35,4 mln. kr. (98 I kv- 33,8 mln. kr.). Selles ei sisaldu enam tulekindlate uste tehase käive (98 I kv - 3,0 mln. kr.), mis alates 1. jaanuarist 1999. a. tegutseb iseseisva sidusettevõttena AS Saajos Balti. Võrreldava käibe juurdekasv käesoleval aastal moodustab seega 15 % [35,4 : (33,8-3,0)].

Võrreldes eelmise aasta I kvartaliga kasvas ärikasum 21 % (99 I kv - 3,75 mln. kr.; 98 I kv - 3,08 mln. kr.). Puhaskasumi vähenemine on tingitud sellest, et käesoleva aasta I kvartali finantstuludes ei ole PK Cables`ilt saadavaid dividende (98 - 3,5 mln. kr.), mis laekuvad aprillis (summas 4,4 mln. kr.) ja kajastuvad seega I poolaasta aruandes. Finantstuludes on 2,6 mln. kr. Ühekordset tulu tütarfirma AS Saajos Balti aktsiate müügist.

Tütarfirma AS Eltek I kvartali finantsaruanded on konsolideeritud kontserni aruandluses rida-realt ja sidusfirmade omad laiendatud kapitaliosaluse meetodil. Metoodikale vastavalt on sidus- ja tütarfirmade finantstulemusi vähendatud kontsernisisestelt tehingutelt saadud realiseerimata kasumi osaga, mis oli 613 tuh. krooni.

Endel Palla
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
21.06.99 

MUUDATUSED ASi HARJU ELEKTER JUHTKONNAS

Alates 1.juulist k.a. siirdub ASi Harju Elekter senine juhatuse esimees/peadirektor Endel Palla firma nõukogu esimehe ametikohale. Uueks juhatuse esimeheks ja peadirektoriks saab senine juhatuse liige ning Autojuhtmete tehase direktor Andres Allikmäe.

Muudatused firma nõukogus alates 01.07.1999 kiideti heaks Harju Elektri aktsionäride korralise üldkoosoleku poolt 16.04.1999. Nõukogu koosseisu suurendati kolmelt liikmelt viiiele. Nõukogu esimeheks valiti Endel Palla. Liikmetena jätkavad Lembit Kirsme ja Triinu Tombak, kellele lisanduvad Ain Kabal (BCLO Advokaadibüroo OÜ jurist, juhatuse liige) ja Madis Talgre (OÜ Harju KEK juhatuse esimees ja tegevdirektor).

18.juunil toimunud nõukogu koosolek määras Harju Elektri 4-liikmelise juhatuse alljärgnevas koosseisus: Andres Allikmäe - juhatuse esimees, Ülo Merisalu - Elektriseadmete tehase direktor, Lembit Libe - peaökonomist, Karin Padjus - pearaamatupidaja.

Moonika Vetevool
Avalike suhete juht

ALGUSESSE


 

AS HARJU ELEKTER
08.06.99
KASUMIARUANNE
01.01.99 -30.06.99

KASUMIARUANNE

Konsolideeritud/auditeerimata
Tuhandetes kroonides

  

Emaettevõte

Kontsern

  

I pa..'99

I pa.'98

I pa.'99

I pa.'98

Realiseerimise netokäive

61206

69378

70693

73769

Realiseeritud toodete kulud

50317

53606

57713

56632

Kogukasum

10889

15772

12980

17137

Üldhalduskulud ,s.h.

6512

7447

7475

8130

Turustuskulud

1513

2025

2006

2269

Admin.kulud

4665

4818

5134

5271

Arengukulud

334

604

334

590

Firma väärtuse kulum

x

x

   48

  15

Muud äritulud

702

74

702

79

Muud ärikulud

390

300

401

308

Ärikasum

4689

8099

5758

8763

Finantstulu tütarettevõtete aktsiatelt

2589

0

2587

0

Finantstulu sidusettevõtete aktsiatelt

0

0

0

647

Finantstulu muudelt aktsiatelt

4506

4147

4506

4147

Kasum valuutakursi muutusest

1

12

2

12

Muud intressi- ja finantstulud

329

131

290

105

Finantstulud kokku

7423

4290

7385

4911

Finantskulu sidusettevõtte aktsiatelt

0

0

224

0

Intressikulud

638

412

735

482

Kahjum valuutakursi muutusest

13

0

18

0

Muud finantskulud

32

732

31

740

Finantskulud kokku

683

1144

1008

1222

Kasum majandustegevusest

11429

11245

12135

12452

Kasum enne tulumaksuga maksust.

11429

11245

12135

12452

Tulumaks

1587

2220

1587

2238

Aruandeaasta puhaskasum

9842

9025

10548

10214

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

ALGUSESSE


 

AS HARJU ELEKTER
08.06.99
BILANSS
30.06.99

BILANSS


Konsolideeritud/auditeerimata
Tuhandetes kroonides

   

Emaettevõte

Kontsern

VARAD

06/30/99

06/30/98

06/30/99

06/30/98

Raha,pangakontod,väärtpaberid

15861

4731

16658

4986

Aktsiad ja väärtpaberid

489

736

489

736

Kokku nouded ostjatele

7488

11199

8649

12086

Nõuded ema-(tütar-)e/v-le

599

173

0

   0

Mitmes.nõuded

4190

379

4215

394

Viitlaekumised

41

5

41

5

Ettemakst,tulev.per.kulud

189

228

189

228

Maksude ettemaksud

355

753

355

813

Kokku l.aj.nõuded

12861

12737

13449

13526

Kokku likviidsed varad

29211

18204

30596

19248

Tooraine ja tootmisvarud

13072

19096

14929

20681

Kaubad

3201

3601

3462

3766

Ettemaks hankijatele

425

487

425

487

Kokku varud

16698

23184

18816

24934

Käibevara kokku

45909

41388

49412

44182

Tütarettevõtete aktsiad

3269

2701

     
Sidusettevõtete aktsiad

17252

14329

17028

14977

Muud aktsiad

1554

1568

1554

1581

Mitmes.pikaajal.nõuded

434

239

465

239

Mitmes.nõuded tütar-(ema-) e/v-le

465

785

0

0

Kokku fin.investeering

22974

19622

19047

16797

Hooned,rajat.,maa

37205

23984

37205

23984

Masinad, seadmed

20521

19340

25909

24330

Muu inventar

1552

1385

1834

1596

Põhiv.kulum

-15455

-13000

-16711

-13743

Lõpet.-ta kapmahutus

6901

4370

6893

4371

Ettemakstud mat.põhivara 564 0 564   
Materiaalne pv kokku

51289

36079

55694

40538

Positiivne firmaväärtus 0     353

463

Põhivara kokku

74263

55701

75094

57797

Varad kokku

120172

97089

124506

101979

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Tagatiseta võlakohustused

 

  

 321

     294

Pikaajal.pangalaenude tagasimased

2934

2014

2934

2014

Lühiaj.laen pangalt

1091

1352

1091

1352

Ostjate ettemaksud

142

647

142

668

Võlad hankijatele

4568

7726

5201

8219

Muud lühiajalised võlakohustused 21 12 21 12
Maksuvõlad

4190

5479

4549

5900

Viitvõlad

2840

3527

3236

3883

Kokku lühiajalised kohustused

15785

20757

17495

22342

Mittekonventeeritav.volakohustused

0

0

1361

1856

Pikaajaline pangalaen

26270

12813

26270

12814

Potentsiaalne tulumaksukohustus

2495

1870

3051

2128

Kokku pikaajalised kohustused

28765

14683

30683

16799

Kohustused kokku

44551

35440

48178

39141

Aktsiakapital

18000

18000

18000

18000

Reservid

3610

2010

3610

2010

Eelm.per.jaotam.kasum

44169

32614

44169

32614

Aruandea.kasum

9842

9025

10549

10214

Kokku omakapital

75621

61649

76328

62838

Passiva kokku

120172

97089

124506

  

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
06.08.1999

KOMMENTAAR I POOLAASTA MAJANDUSTULEMUSTELE

ASi Harju Elekter 1999. aasta I poolaasta konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 70,7 mln. krooni (98 I p.a. 73,8 mln. kr.) ja puhaskasum 10,5 mln. krooni (98 I p.a. 10,2 mln. kr.). Eelmise aasta käive sisaldas 6,3 mln. kr. tulekindlate uste tehase, mille baasil on loodud Harju Elektri osalusega uus ettevõte AS Saajos Balti, käivet. Võrreldav käive on käesoleval aastal kasvanud 4,7 % (99 I p.a. 70,7 mln.; 98 I p.a. 67,5 mln.). Eksport moodustas I poolaastal kogu käibest 51,3 % (36,2 mln. kr.), mis on 6,4 %punkti rohkem kui eelmisel aastal (98 I p.a. 33,1 mln. kr. ehk 44,9 % kogu käibest).

Tehaste ja tütarettevõtte käive oli järgmine:

 
1999 I p.a.
1998 I p.a.
Muutus
Elektriseadmete tehas

29,2 mln.kr.

29,6 mln.kr.

99 %

Autojuhmete tehas

21,6 mln.kr.

23,3 mln.kr.

93 %

AS Eltek

11,0 mln.kr.

8,0 mln.kr.

138 %

Konsolideeritud puhaskasum oli I poolaastal 10,5 mln. krooni, mis moodustab 102,9 % möödunud aasta sama perioodi konsolideeritud puhaskasumist (10,2 mln.kr.). Finantstuludes sisaldub tütarfirma AS Saajos Balti aktsiate müügist saadud tulu 2,6 mln. krooni ja PK Cables´ilt saadud dividendid 4,4 mln. krooni (98. a. 3,5 mln. kr.).

Halvenenud turusituatsiooni tõttu vähenesid kasumimarginaalid, mille tulemusena vähenes ettevõtte ärikasum (99 I p.a. 5,8 mln. kr.; 98 I p.a. 8,8 mln. kr.).

Tütarfirma AS Eltek finantsaruanded on konsolideeritud kontserni aruandluses rida-realt ja sidusfirmade omad laiendatud kapitaliosaluse meetodil.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
25.08.1999

ASi HARJU ELEKTER SIDUSFIRMA AS SAAJOS BALTI SAI EC SERTIFIKAADI

Rahvusvaheline sertifitseerimisfirma Det Norske Veritas auditeeris käesoleva aasta kevad-suvel AS´i Saajos Balti tooteid ja tootmisprotsessi, mille tulemusena anti 29.07.99 välja sertifikaat tulekindlatele ustele B15 laevaehituse Euroopa direktiivi EC nõuetele vastavuse kohta, kehtivusega 31.12.2004.

AS Harju Elekter investeerib käesoleval aastal oma endisesse tulekindlate uste tehasesse - AS´i Saajos Balti 7 miljonit krooni, sh. 2,5 miljonit aktsiakapitali ja 4,5 miljonit tootmishoone laiendamiseks.

ASi Saajos Balti omanikud on AS Harju Elekter, Saajos International Ltd (Soome) ja INEXA PANEL A/S (Taani) ´a 33,3 %. Strateegilise partneri INEXA kaasamine, investeeringud ja EC sertifikaadi olemasolu võimaldavad oluliselt kasvatada eksporti Euroopa ja maailma laevaehitusele.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
11.10.99

KOOSTÖÖPARTNERI OLULINE LEPING

ASi Harju Elekter suurim koostööpartner PK Cables Oyj (Soome) sai Scania ainutarnijaks juhtmeköidiste osas kogu maailmas.

PK Cables Oyj (PKC) ja tema suurim klient - Scania - allkirjastasid lepingu, mille kohaselt PKC-st saab Scania veoautode ja busside juhtmeköidiste ainus tarnija maailmas. AS Harju Elekter (HE) omab PKCis 10% osalust, olles samal ajal tema suurim allhankija. HE autojuhtmete tehas annab tööd 350 inimesele, praktiliselt 100% toodangust turustatakse PKC kaudu.

Seoses eeldatava mahu kasvuga autojuhtmete tehases on Harju Elekter rajanud tootmisüksuse Haapsallu, investeerides 1998.a. 5,6 milj.EEK ja 7,5 milj.EEK 1999.a. Oktoobris võetakse kasutusse 2000 m2 täiendavat tootmispinda ning töötajate arv Haapsalus kasvab lähikuudel 130 inimeseni.

Autojuhtmete tehase käive moodustas 30% aktsiaseltsi Harju Elekter 1998.aasta kogukäibest. ASi Harju Elekter - autojuhtmete tehas, elektriseadmete tehas - koos tütar- ja sidusettevõtetega AS Eltek, AS Keila Kaabel, AS Saajos Balti ja AS Glamox Harju Elekter on suurim elektriseadmete tootja Balti riikides andes tööd rohkem kui 750 töötajale. PK Cables Oyj on rahvusvaheliselt tegutsev firma, mis valmistab juhtmeköidiseid ja ühenduskaableid auto- ja elektroonikatööstusele.

PK Cables grupi käive 1998.a. oli 497 mlj.Fim , 1999.a. I pa käive on tõusnud 37% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. PK Cables grupis töötab Soomes, Brasiilias ja Hollandis kokku üle 700 töötaja.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
Tel 6 747 400

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
30.09.99
KASUMIARUANNE
01.01.99 -30.09.99

KASUMIARUANNE

Konsolideeritud/auditeerimata
Tuhandetes kroonides

  

Emaettevõte

Kontsern

  

9 kuud '99

9 kuud '98

9 kuud '99

9 kuud '98

Realiseerimise netokäive

94420

106863

108211

115349

Realiseeritud toodete kulud

77104

83719

87853

90021

Kogukasum

17316

23144

20358

25328

Üldhalduskulud ,s.h.

9338

10897

10821

11782

Turustuskulud

2157

3049

2928

3463

Admin.kulud

6688

7013

7400

7504

Arengukulud

493

835

493

815

Firma väärtuse kulum

x

x

   72

26

Muud äritulud

750

131

754

136

Muud ärikulud

484

518

525

527

Ärikasum

8244

11860

9694

13130

Finantstulu tütarettevõtete aktsiatelt

2587

0

2587

0

Finantstulu sidusettevõtete aktsiatelt

0

0

123

1645

Finantstulu muudelt aktsiatelt

4519

4147

4519

4174

Kasum valuutakursi muutusest

1

14

4

16

Muud intressi- ja finantstulud

544

196

503

145

Finantstulud kokku

7651

4384

7736

5980

Finantskulu sidusettevõtte aktsiatelt

0

0

0

0

Intressikulud

1036

692

1178

812

Finants.inv.väärtuse langus

0

14 0 28
Kahjum valuutakursi muutusest

21

0

30

0

Muud finantskulud

61

955

61

981

Finantskulud kokku

1118

1661

1269

1821

Kasum majandustegevusest

14777

14583

16161

17289

Tulumaks

1962

2960

1962

3146

Aruandeaasta puhaskasum

12815

11623

14199

14143

Karin Padjus
Pearaamatupidaja

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
BILANSS
30.09.99

BILANSS

Konsolideeritud/auditeerimata
Tuhandetes kroonides

   

Emaettevõte

Kontsern

VARAD

09/30/99

09/30/98

09/30/99

09/30/98

Raha,pangakontod,väärtpaberid

12034

8975

12695

9511

Aktsiad ja väärtpaberid

485

542

485

542

Kokku nouded ostjatele

10212

11290

11482

12316

Nõuded ema-(tütar-)e/v-le

553

156

0

   0

Mitmes.nõuded

673

437

702

444

Viitlaekumised

59

6

59

6

Ettemakst,tulev.per.kulud

218

160

218

161

Maksude ettemaksud

1889

43

1979

122

Kokku l.aj.nõuded

13603

12092

14440

13048

Kokku likviidsed varad

26121

21609

27619

23101

Tooraine ja tootmisvarud

12551

18573

14847

20038

Kaubad

35631

3209

3781

3353

Ettemaks hankijatele

950

517

950

532

Kokku varud

17063

22299

19578

23923

Käibevara kokku

43185

43908

47197

47024

Tütarettevõtete aktsiad

3269

2701

   0

     0

Sidusettevõtete aktsiad

17664

14329

17787

15974

Muud aktsiad

1554

1554

1554

15541

Mitmes.pikaajal.nõuded

465

239

465

239

Mitmes.nõuded tütar-(ema-) e/v-le

434

785

0

0

Kokku fin.investeering

23386

19608

19806

17767

Hooned,rajat.,maa

41375

24115

41375

24115

Masinad, seadmed

21244

19755

26719

24961

Muu inventar

1676

1558

1985

1833

Põhiv.kulum

-16516

-13922

-17905

-14801

Lõpet.-ta kapmahutus

11673

10262

11656

10262

Ettemakstud mat.põhivara 564 0 564  
Materiaalne pv kokku

60015

41768

64396

46370

Positiivne firmaväärtus 0 0 329

193

Põhivara kokku

83401

61376

84530

64330

Varad kokku

126586

105284

131727

111354

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Tagatiseta võlakohustused

0

0

158

     176

Pikaajal.pangalaenude tagasimased

1467

1013

1467

1013

Lühiaj.laen pangalt

436

1531

436

1531

Ostjate ettemaksud

938

1002

992

1013

Võlad hankijatele

7500

6815

8436

7484

Muud lühiajalised võlakohustused 51 31 51 31
Maksuvõlad

5328

4940

5670

5415

Viitvõlad

506

3141

3856

3427

Kokku lühiajalised kohustused

19227

18473

21065

20089

Mittekonventeeritav.volakohustused

0

0

1361

1934

Pikaajaline pangalaen

26270

20694

26270

20694

Potentsiaalne tulumaksukohustus

2495

1870

3051

1870

Kokku pikaajalised kohustused

28765

22564

30683

24498

Kohustused kokku

47992

41037

51749

44587

Aktsiakapital

18000

18000

18000

18000

Reservid

3610

2010

3610

2010

Eelm.per.jaotam.kasum

44169

32614

44169

32614

Aruandea.kasum

12815

11623

14199

14143

Kokku omakapital

78594

64247

79978

66767

Passiva kokku

126586

105284

131727

111354

Karin Padjus
Pearaamatupidaja
Tel 6 747 403

ALGUSESSE


AS HARJU ELEKTER
TEADE
26.10.1999

KOMMENTAAR ASi HARJU ELEKTER 1999.A. 9 KUU MAJANDUSTULEMUSTELE

ASi Harju Elekter 1999. aasta 9 kuu konsolideeritud realiseerimise netokäive oli 108,2 mln. krooni      (98  9 k. 115,3 mln. kr.) ja puhaskasum 14,2 mln. krooni (98 9 k. 14,1 mln. kr.).

Eksport moodustas 9 kuu kogukäibest 48,5 % (52,5 mln. kr.), mis on 6,8 %punkti rohkem kui eelmisel aastal (98 9 k. 48,1 mln. kr. ehk 41,7 % kogu käibest).

Tehaste ja tütarettevõtte käive oli järgmine:

 
1999 9 k.
1998 9 k.
Muutus
Elektriseadmete tehas

44,1 mln.kr.

46,4 mln.kr.

95 %

Autojuhmete tehas

33,0 mln.kr.

33,3 mln.kr.

99 %

AS Eltek

16,3   mln.kr.

12,7 mln.kr.

128 %

Konsolideeritud puhaskasumit teenis AS Harju Elekter käesoleva aasta 9 kuuga sama palju kui möödunud aastal ( 99 14,2 mln., 98 14,1 mln.), kuid emaettevõtte puhaskasum oli 10% võrra suurem (99 9 k. 12,8 mln., 98 9 k. 11,6 mln). Ärikasumi vähenemine oli tingitud turusituatsiooni muutumisest.   III kvartali teisel poolel olukord paranes ja IV kvartali prognoosid on optimistlikud.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees

ALGUSESSE