Seeriatootmine

Seeriatootmisena käsitletakse siinkohal tooteid, mida valmistatakse suuremate partiidena, mis omakorda tingib töömetoodikate erinevuse võrreldes ühiktootmisega. Seeriatootmise toodeteks on peamiselt erinevad kilbid ja juhtautomaatika plokid alates lehtmetall-kilbikestadest lõpetades komplekteeritud terviklahendustega.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tootearendus

Nagu kogu Harju Elekter Elektrotehnika toodangu puhul, nii pakume ka seeriatootmise juures kliendile insenertehnilist tuge parima tehnilise lahenduse saavutamiseks andes seeläbi kliendile võimaluse tooteloomesse vähem ressursse paigutada. Tootearendus ja tehniline ettevalmistus toimub vajadusel 3D-graafi kas enamlevinud joonestustarkvarade abil (CADS Planner Electric, JETCAM AutoCAD, SolidEdge). Uuele partiile eelnevalt valmistame alati tootenäidised, et enne tootmise algust kõik üksikasjad täpselt kliendi soovidele vastaksid.

 

Materjalid

Harju Elekter Elektrotehnikal on ostulepingud kõigi suuremate materjalide ja komponentide tootjatega. Kliendi soovist lähtuvalt oleme valmis pakkuma parima hinna ja kvaliteedi suhtega kooslusi, vajadusel tellime kogu tarvikutenomenklatuuri vastavalt kliendi nõudmistele. Toodangumahust ja tarnetingimustest tulenevalt võtame enda kanda toormaterjali ladustamise.

 

Ressursid

Tootearendus ja tehniline tugi – projeteerimis ja joonestustarkvara ,15 elektri- ja mehhaanikainseneri.

Lehtmetalli töötlemine – 10 CNC lõikus ja painutuspinki, pulbervärvitsehh, 25 inimest.
Montaaziosakond – polüuretaanvahttihendi CNC paigalduspink, juhtmehülssimiskeskus, sildistuskeskus, 45 inimest.
Ostuosakond ja laondus – 13 inimest.
Kasutatavad tootmispinnad kokku 10 300 m2.
Tootmisjuhtimistarkvara Microsoft Dynamics AX.

Kontroll ja kvaliteet

Vastavalt toote iseloomule ja tellija soovile teostame vajalikud kontrollprotseduurid. Harju Elekter Elektrotehnikas on vastav tootekontrolli üksus koos vajalike mõõte- ja kontrollaparatuuriga. Reeglina läbivad kõik tooted ühikkontrolli. Ühikkontroll sisaldab metallkesta kontrolli, elektriliste ühenduste mehhaanilist kontrolli ning elektriskemaatilist kontrolli.

Harju Elekter Elektrotehnika kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardile ISO 9001, samuti omame
keskkonnajuhtimissertifi kaati ISO 14001.

 

 

Madalpingelised jaotus- ja
liitumiskilbid, nõrkvoolukilbid

1,0 - 1,5 mm (vajadusel kuni 6 mm) lehtmetallist kilbikestad, kaetud pulbervärviga, nii sise- kui välistingimustesse paigaldamiseks. Valmistame kestasid ka roostevabast terasest, samuti võime pakkuda kuumtsinkimist. Pulbervärvitoonid kogu RAL värvikaardi ulatuses. Kilbid komplekteeritakse tellija vajadustest lähtuvalt.
Nimivool kuni 63 A
Nimipinge 380 V

 

 

Juhtautomaatika paneelid

Erinevatesse kestadesse või montaažiplaatidele ühendatud kooslused alates grupikaitsmetest kuni automaatikaplokkideni. Kasutatakse näiteks maasoojuspumpade või
katlamajade automaatika- ja juhtimissüsteemides.

 

 

Jaotuskilbid laevandusele

Laevanduses kasutatavad jaotus- ja ühenduskilbid on vastavalt erinõuetele valmistatud tooted. Võrreldes tavaliste liitumis- ja jaotuskilpidega on laevakilpidel kõrgem vibratsiooni- ja niiskustaluvus, halogeenivaba juhtmestus. Kilbid valmistatakse 1,0 mm kuumtsingitud lehtmetallist, kaetakse pulbervärviga.
Nimipinge 230 V
Nimivool kuni 63 A
Lühistaluvus kuni 10 kA

 

 

Kontakt:
Tarmo Heinla
Telefon: +372 674 7449
GSM: +372 506 4302