Kompaktsed jaotus- ja juhtimiskilbid - HEMI, HEMITR (IP65)

HEMITR-sarja seadmed sobivad eriti kõrget kaitseastet nõudvatesse välitingimustesse. HEMITR-sarja kapid on ette nähtud madalpingeliste liinide kommuteerimiseks ja tarbijate toiteliinide kaitseks. Jaotuskilbid sobivad samuti elektrienergia mõõtmiseks, jaotamiseks, valgustuse grupi- ja jõutarbijate toiteliinide kommuteerimiseks ning kaitseks. Kapid on mõeldud statsionaarseks paigaldamiseks välitingimustes kas pinnasele või pinnasesse selleks ettenähtud vundamendile (soklile). Võimalik on ka paigaldamine betoonist alusele kasutades ankrupolte. HEMITR-sarja kilbid on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva õhu temperatuuril -25°C kuni +35°C (sisemise lisaküttega kuni -40°C) ning õhu suhtelisel niiskusel kuni 100% +25°C juures.
Seotud dokumendid: 

 

 

 

 

HEMITR omadused

 • Kaabliühendused teostatakse alt
 • Pindpaigaldatav või pinnasesse/pinnasele
 • Korpuse osad on kuumtsingitud lehtmetallist ja kaetud pulbervärviga
 • Võimalik valmistada roostevabast terasest korpuseid
 • HEMI – plastisolatsioonist moodulkestad kaitseastmega IP65
 • HEMITR – HEMI kestade ümber on väliskapi osa kaitseastmega IP34D ja IP55
 • Sobib kasutamiseks keerulistes tingimustes, näiteks sadamakaidel

 

Väliskapid IP34D ja IP55

Kasutusel on kahe erineva kaitseastmega kilbikorpused – IP34D ja IP55. Seadme korpus valmistatakse 2 mm paksusest kuumtsingitud teraslehest ning kaetakse UV-kindla ränihall (RAL 7032, 7035) pulbervärviga. Väliskapi uks on varustatud pöördlukuga või roostevabast terasest ja võtmega avatava lukuga. Plastisolatsioonist moodulkestad paigaldatakse kapis montaažiplaadile. Jaotuskapil on sademete kaitseks ülekattega katus (nn „veeninaga katus“). Kapi ventilatsioon toimub veenina varjus paiknevate tuulutusavade kaudu (IP34D) või läbi filtersüsteemi (IP55). Korpuse kaitseaste avatud uksega on IP20. Kui kilbis sees on kasutusel HEMI plastkestad, säilib IP65 kaitseaste ka avatud ukse korral. Seadme ühenduskaablid saab tuua alt, läbi kaabliavade.
 
 

Korpuse tüüp

HETR 35, 55, 85

HETR 1, HETR 2

HEKE KL 800, 1400

HEKE KK

Kõrgus 1000 mm 1390 mm 1580 mm 1700 mm
Laius 350, 550, 850 mm 800, 1400 mm 800, 1400 mm 800 mm
Sügavus 290 mm 400 mm 436 mm 436 mm
Kaitseaste IP34D IP34D IP55 IP55

 

Seesmised plastisolatsioonist moodulkestad (HEMI) IP65

HEMI on valmistatud pinnapealsena (metallkorpuses). Seadme koostamisel kasutatavad moodulkestade korpused on valmistatud löögikindlast halogeenivabast polükarbonaadist. Moodulkestade vaheliste ühenduste tihendamiseks on kasutatud kiilühendusi ja kleeptihendeid. Moodulkestade kaaned võivad olla läbipaistvad või läbipaistmatud. Kaante kiiret avamist võimaldavad ühenduskruvid on kas käsitsi või tööriistaga avatavad. Ekspluatatsiooni vajavate seadmete teenindamine on ohutu voolujuhtivate osade puutekindluse tõttu ka avatud kaante puhul. Seadmestik on valitud selline, et vajalikke lülitustoiminguid saab täita ka pingestatud juhtmete ja lattide korral. HEMI montaažiks kasutatakse 5 erinevat 150 mm moodulsammuga plastisolatsioonist moodulkesta, mida on võimalik kombineerida nii horisontaal- kui ka vertikaalsetena.
Välismõõdud

Suurus 1

Suurus 2

Suurus 3

Suurus 4

Suurus 8

Kõrgus 300 mm 300 mm 450 mm 600 mm 600 mm
Laius 150 mm 300 mm 300 mm 300 mm 600 mm
Sügavus 170 mm 170/214 mm 170/214 mm 170/214 mm 170 mm
Vaheraamid - - - 85 mm 85 mm

 

HEMITR tehnilised andmed

Kaitseaste
Nimipinge (Un) 
Nimivool (In) 
Nimisagedus (f) 
Lühisvoolutaluvus (Icw)
Juhistikusüsteem 
Kaitseklass 
Kilbi ehitusviis 
Kilbi lukustatavus 
Toite sisestus 
Toitekaabli ühendamine 
Kaablite väljund 
Väljundkaablite ühendamine
Teenindus 
Kinnitus 
Funktsionaalühikud 

 

IP65 (HEMI)
3 x 230/400 V
kuni 630 A
50 Hz
25 kA
TN–C, TN-C-S
II
plastisolatsioonist moodulkest metallkorpuses
lukuga/pöördlukuga
alt
seadmetega otse/klemmidele
alt
seadmetega otse/klemmidele
ühepoolne
betoonalusele/pinnasesoklile
kohtkindlad

Paigaldus

Kilpi võib paigaldada spetsiaalsele vundamendile või pinnasesse. Enne madalpingeseadme paigaldamist eemaldada kõik transpordi ajaks paigaldatud katted, kinnitustarbed jms. Kaabeldus toimub kilbi põhjast selleks ettenähtud läbiviikude kaudu. Kaablite paigaldusel jälgida, et säiliks soovitud kaitseaste (IP). Kaablite painutamisel juhinduda valmistaja poolt lubatavast painderaadiusest, mis on ca 3 kuni6 kaabli välisläbimõõtu. Alumiiniumkaablite ühendamisel puhastada vahetult enne liite ühendamist kaablisoon oksiidist näit. terasharjaga ja määrida edasist oksüdeerumist vältiva spetsiaalmäärdega.
 

Kinnitus vundamendile

Kaablivõrgu korral on HEMITR sarja kilpide pinnaspaigalduseks ettenähtud spetsiaalsed vundamendid (soklid) vastavalt kilpide laiustele. Soklid on muudetava kõrgusega (400 – 900 mm). Sokkel on mõeldud kaablite välisühenduste kaitsmiseks vigastuste eest. Kilp kinnitada vundamendile M8x20 poltidega läbi kilbi põhjas olevate avade. Enne kilbi paigaldust tuleb paigalduskoha alune pinnas ette valmistada. Kilbi sokkel süvistakse pinnasesse. Selleks et kaitsta kilbis olevaid seadmeid maaniiskuse eest ja tagada kilbi püsivust, kilbi sokli alumine pool peab olema täidetud tihendatud kruusaga või killustikuga ja ülemine pool täidetakse liivaga maa-pinnatasandini. Minimaalne liivakihi paksus on 200 mm. Kaablikilbiga ühendatud kaablite purunemise või kahjustamise ärahoidmiseks peab alus vältima kilbi ülemäärast või ebaühtlast vajumist ning külmakerget. Kilp looditakse vertikaalsihis täpsusega ±2°.
 

 

Hooldus
 • Vältida vedelike kilpi sisse sattumist puhastamisel võimalusel lülitada kilp pealülitist pingetuks.
 • Määrdumise puhastamiseks pühkida pind niiske lapiga, vajaduse korral kasutada kodumajapidamiseks mõeldud üldpuhastusaineid. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusaineid ja kemikaale (nt. atsetoon, bensiin jne).
 • Vältida põrutusi ning vee ja muude vedelike sattumist seadme korpusele ning toote siseosadele.
 • Värvipinna vigastamisel teha värviparandus akrüülvärviga.
 • Sarnaselt teiste metallidega moodustub ka vase pinnale õhu käes õhuke oksiidikiht isegi tavalisel temperatuuril. Seetõttu on tähtis vase pindade puhastamine, mis garanteerib, et oksiidikiht on piisavalt õhuke ega ei mõjuta üleminekutakistusi (kontaktpindade survet).
 • Kui kilbi talitlus toimub erioludes, milleks võib olla õhu tugev saastumine (tolmu, suitsu, aurude või sooladega), tuleb vasklatte perioodiliselt määrida edasist oksüdeerumist vältiva spetsiaalmäärdega (vastavalt määrde tootja soovitustele), millega isoleeritakse metall väliskeskkonnast. Viimase vajadus puudub, kui on kasutatud tinatatud vasklatte. Tinatatud vasklattidega tõstetakse ka liidete efektiivsust, kui liidetavad pinnad on väga karedad.
 • Montaaži või hooldustoimingute lõpetamisel veenduda, et kilbi uks on korrektselt suletud tagamaks vajalikku IP klassi.
 • Kasutajale toote käitu andmise eel viia läbi juhendamine toote õigeks käsitlemiseks ja elektriseadmega kaasnevatest ohtudest.

 

Transport ja ladustamine

Tooted ei kuulu pakendamisele. Ladustamine kas riiulitel või põrandapinnal kiles, kuid mitte üksteise peal. Ladustamisruumide temperatuur peab jääma piiridesse –40 °C…+60 °C suhtelisel niiskusel mitte üle 95%.
Tooteid transportida kinnistes tavasõiduvahendites üksteise kõrval. Vältida põrutusi ning vee ja tolmu sattumist toote siseosadele. Kui seadme transportimise hetkel on oht sademete tekkeks, tuleb seade katta pealt kile, presendi vms. vältimaks sademete sattumist seadme sisemusse ja aparatuurile.
 

Vastavus standarditele

Standardid ja direktiivid millele toode vastab: EN 61439-1, EN 61439-2, EN 61439-3, EN 60529, EN 62262, EN 50581; madalpinge direktiiv (LVD) 2006/95/EC, elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv (EMCD) 2004/108/EC, Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes (RoHS) 2011/65/EU.

 

 
 
 
Kaupo Lepisk
müügijuht
Tel: +372 674 7449