Soojustatud metallkestaga jaotusalajaamad - HEJA

HEJA teraskonstruktsioonelementidest soojustatud hooned on mõeldud kasutamiseks jaotusalajaamadena, kuid ka komplektalajaamadena ning jaotusvõrgu kombineeritud tehniliste ehitistena. Hoonesse on võimalik paigaldada keskpinge ja madalpinge jaotusseadmed, omatarbekeskused, telemehaanikaseadmed, jõutrafod, mis kõik koos töötades pakuvad võrguettevõttele mugavat, turvalist ja töökindlat toimimist. Igale alajaamahoonele koostatakse individuaalne projekt lähtudes kliendi vajadustest.
Seotud dokumendid: 

EELISED

 • tehases valmistatud ja testitud, valmis ühendamiseks elektrivõrguga
 • seest teenindatav
 • soojustatud
 • lihtne paigaldus, kasutus ja hooldus
 • kerge omakaal
 • laialdane kasutusvaldkond

EHITUS

Hoone karkass koosneb teraspostidele toetatud kandefermidest. Teraskonstruktsioonid on tehases valmistatud, krunditud ning värvitud. Seinakonstruktsiooniks on kandekarkassile kinnitatud kivivillaga täidetud terasprofi ilpaneelid (nn. ”sandwich” tüüpi). Paneelidevahelised vuugid on tihendatud ning kaetud metallprofi ilidega. Hoonel on viilkatus. Katuse soojusisolatsiooniks on kivivill. Katuse kate on korrosiooni- ja ilmastikukindel ning talub ultraviolettkiirgust. Hoone on varustatud vihmavee ärajuhtimissüsteemidega. Hoone katus on lahtimonteeritav ning mahatõstetav, võimaldades vajadusel seadmete vahetamist katuse kaudu. Välisuksed on valmistatud kuumtsingitud terasplekist ning soojustatud kivivillaga. Hinged, lingid, lukud, uksesulgurid on valmistatud korrosioonikindlast tsingitud terasest. Vajaduse korral on võimalik ustel kasutada tuuleriivi.
Standardlahendusena püütakse jaotusseadme hoone projekteerida ning valmistada nii, et saaks hoone paigaldada tüüpsetele monoliitbetoonist kaablikeldritele (3350 x 2100 x 800 mm), mis võimaldab optimeerida kulusid ning paigalduseks kuluvat tööaega.
Erilahenduste puhul on võimalik jaotusseadme hoone paigaldada betoonvundamendile, mis valmistatakse objektil ning ei kuulu AS Harju Elekter Elektrotehnika töövõttu.

TRANSPORT JA PAIGALDAMINE

Hoone on varustatud tõsteaasadega ja tõstetav koos installeeritud seadmetega. Koos jõutrafoga tõstmine kooskõlastada valmistajatehasega. Vundamendi lahendus ja alajaama hoone kinnitamine vundamendile
tuleb täiendavalt kooskõlastada. Iga alajaamaga on kaasas paigaldus- ja kasutusjuhendid.

TESTID JA STANDARDID

Jaotusalajaama hoone projekteeritakse lähtudes standardist EVS-HD 637 S1:2002 Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kV.

 

Üldised andmed

Ümbritseva õhu temperatuur -40°C kuni +40°C
Kõrgus merepinnast kuni 1000 m
Keskkonna saasteklass 2
Tüüpne värv hall (muud eritellimusel)
Ventilatsioon sund- või loomulik
Tüüpne korpuse kaitseaste IP23D (vajadusel kõrgemad IP astmed)
Hoone tulepüsivusklass TP-2

STANDARDMOODULI PARAMEETRID

 • Laius (mm)  3500; 4500
 • Pikkus (mm)  4400; 6500; 8600; 10700; 12800; 14900
 • Kõrgus vastavalt vajadusele
 • Soojustatud seina paksus (mm) 100; 150

SEADMED

 • KP seadmed. Reeglina leiavad kasutamist NEX ja SM6, RM6, SIMOSEC, 8BT1. Võimalikud on ka erilahendused (elektrienergia mõõtekambrid, laiendatavad ringtoiteseadmed, kaugjuhitavad motoriseeritud seadmed vms).
 • MP jaotusseadmed. Kuni 4000 A nimivooluga erinevate konfi guratsioonidega jaotusseadmed, väljundfi idrites sulavkaitse või automaatkaitselülititega. Erinevad lisavõimalused, nt. mõõte- ja arvestusosa, tänavavalgustus, reaktiivenergia kompenseerimine.
 • Jõutrafod. Kuni 2500 kVA võimsusega õli- või kuivtrafod. Alajaamad on varustatud keskkonnareostuse vältimiseks õlikoguritega.

 

Kontakt:
Arno Urgas
tel: +372 674 7449