Selgitus:ASi Harju Elekter dividendi väljamakse 24.5.2019

2. mail 2019 toimunud ASi Harju Elekter aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu otsus maksta aktsionäridele dividende 0,18 eurot aktsia kohta, kokku 3 193 178 eurot ja 40 senti. ASi Harju Elekter aktsionäride nimekiri dividendi maksmiseks fikseeriti 16. mail 2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividendid maksti aktsionäridele välja 24. mail 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele ning seoses tulumaksuseaduse muudatusega toimus dividendide väljamakse kahes osas.

Alates 1. jaanuarist 2019 kohaldub tulumaksuseaduse (TuMS) § 4 lg 5 ja § 50¹ alusel regulaarselt makstavatele dividendidele madalam maksumäär 14% ehk 14/86 dividendide netosummast. ASil Harju Elekter, kui regulaarselt dividendi maksval ettevõttel, on õigus 2019. aastal rakendada madalamat maksumäära (14%) ühele kolmandikule 2018. aastal Eestis maksustatud jaotatud kasumile ehk 319 190 eurole ja 40 sendile. Ülejäänud osa dividendimaksest maksustatakse tavamääraga (20% ehk 20/80 netosummast). NB! Madalama maksumääraga maksustatud dividendi välja maksmisel füüsilisele isikule on AS Harju Elekter kohustatud täiendavalt kinni pidama tulumaksu 7% (TuMS § 41 p7²), mis kuulub kinnipidamisele nii residendist kui ka mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud dividendi väljamakselt.

Eraisikust aktsionäridele laekub dividend netosummana, millelt on tulumaks eelnevalt kinni peetud. Investeerimiskonto süsteemi kasutavatel eraisikutel on õigus dividendimakse kajastada investeerimiskonto sissemaksena. Vastavalt Maksu- ja Tolliameti selgitustele peab tulumaksu kinni pidaja dividendilt 7% tulumaksu kinni pidama ka juhul, kui eraisikust investor hoiab aktsiaid investeerimiskontol.

24.mail 2019 makstud dividendide väljamakse jagunemine aktsia kohta:

  Aktsiate
arv

Summa
kokku

Dividend aktsia kohta
24. mail 2019 makstud dividendid  17 739 880 3 193 178,40 0,18
sh maksustatakse 20/80 maksumääraga    2 873 988,00 0,16200718
sh maksustatakse 14/86 maksumääraga    319 190,40 0,01799282

Näide: füüsilise ja juriidilise isiku dividendi väljamaksest, kui aktsiate arv on 100: 

    Juriidiline isik Füüsiline isik
  Aktsiate arv Dividend aktsia
kohta
Dividendi summa Dividend aktsia
kohta
Dividendi summa
I väljamakse: 
Tavalise tulumaksumääraga dividend 100 0,1620072 16,2 0,1620072 16,2
II väljamakse:
Madala tulumaksumääraga dividend 100 0,0179928 1,8 0,0179928 1,8
Kinnipeetav tulumaks 7% soodustatud osalt     -   -0,13
II väljamakse kokku     1,8   1,67
Dividendi väljamakse kokku:   0,18 18,00 0,18 17,87

Lisainfo: füüsilise isiku puhul läheb dividendi väljamakse täies ulatuses tema aastatulu arvestusse. Rohkem infot https://www.emta.ee/et/maksuvaba-tulu