Selgitus: aktsiakapitali vähendamise väljamakse maksustamisest

Selgitus AS Harju Elekter aktsiakapitali vähendamisel Eesti residentist füüsilise isikule tehtud väljamakse maksustamise kohta.

ASi Harju Elekter  28. aprillil 2016 aastal toimunud aktsionäride üldkoosolek otsustas vähendada aktsiakapitali, tehes aktsionäridele rahalise väljamakse. Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeriti seisuga 12.05.2016, kell 23.59. Aktsiakapitali vähendamise väljamakse suurus oli 0,07 eurot aktsia kohta. Väljamakse tehti aktionäridele 20.01.2017.

Aktsionäridele tehti väljamakse omakapitali sissemaksete vähendamise arvelt ja see ei kuulu tulumaksuga maksustamisele AS Harju Elekter kui maksumaksja tasemel (Tulumaksuseadus § 50 lg 2), mistõttu maksustatakse residentist füüsilise isiku tasemel aktsiakapitali vähendamisel saadud väljamakse osa, mis ületab aktsia soetusmaksumust (Tulumaksuseadus § 15 lg 2).

Deklareerimine

Residendist füüsiline isik deklareerib AS Harju Elekter aktsiakapitali vähendamisel 2017. aastal saadud väljamakse 2017. aasta tuludeklaratsiooni tabelis 6.4., va. juhul kui aktsionärile laekus summa investeerimiskonto kaudu.

Juhul kui aktsionärile laekus väljamakse investeerimiskontole, siis ei saa saadud summat deklareerida sissemaksena investeerimiskontole, kuna aktsionäridele tehtud aktsiakapitali väljamakse on tulumaksuga maksustamata.

Tuludeklaratsiooni tabel 6.4 veerus 4 on eeltäidetud omakapitali väljamakse summa. Aktsionär peab tabeli 6.4 veerus 3 deklareerima aktsiate soetusmaksumuse. Kui aktsiate soetusmaksumus on suurem väljamakse summast, siis võib vastavalt Maksu- ja Tolliameti selgitusele soetusmaksumusena deklareerida saadud väljamakse summaga (veerus 4) võrdse summa ning maksustavat tulu antud maksustamisperioodil ei teki. Maksustatava tulu vähendamiseks kasutatud soetamismaksumust tulevikus teist korda tuluvähenduseks kasutada ei tohi. See tähendab, et aktsionäri omanduses olevate aktsia soetusmaksumus väheneb 0,07 eurot aktsia kohta, kokku saadud väljamaksesumma ulatuses.  Isikul on kohustus vajadusel tõestada soetusmaksumuse jagunemist erinevate tehingute osas.

Kui aktsionär deklareerib tabelis 6.4 veerus 3 soetusmaksumuse suuremas summas kui saadud väljamaksesumma, siis saab aktsionär kahju. Väärtpaberite tehingutest saadav kahju, mida ei kasutata ära 2017. aastal, kandub edasi järgnevatele maksutamisperioodidele.  

Juhul kui aktsionär deklareerib soetusmaksumuse väiksemas summas kui on saadud väljamaksesumma, (näiteks kui aktsionär on saanud aktsiad pärimise teel, siis on aktsiate soetusmaksumus 0 eurot) kaasneb saadud väljamaksega 2017. aastal residendist füüsilisele isikule tulumaksukohustus.