Põhinäitajad

Finantskokkuvõte, 2014-2018

Kontsern         

2018

2017

2016

2015

2014

Kasumiaruanne (miljon eurot)

 

 

 

 

 

Müügitulud

120,8

102,4

61,2

60,7

50,6

Ärikasum

2,4

5,4

3,2

3,3

2,2

Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)

1,5

29,1

3,2

3,2

9,7

Finantsseisundi aruanne aasta lõpu seisuga (miljon eurot)

 

 

Käibevara kokku

44,0

48,7

22,3

19,8

25,1

Põhivara kokku

54,2

41,3

51,7

46,7

44,7

Varad kokku

98,2

90,0

74,0

66,5

69,8

Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)

66,9

69,9

60,3

58,1

58,5

Omakapitali kordaja (%)

72,7

77,7

81,5

87,2

83,8

Juurdekasvutempod (% vrd eelmise aastaga)

 

 

 

 

 

Müügitulud

18,0

67,4

0,8

19,9

4,8

Ärikasum

-55,7

71,1

-2,9

47,1

27,8

Puhaskasum (emaettevõtte omanikele kuuluv)

-94,7

804,9

0,9

-67,1

87,9

Varad

9,1

21,6

11,1

-4,6

-1,8

Omakapital (emaettevõtte omanikele kuuluv)

-4,2

15,9

3,8

-0,7

-6,4

Tulususe suhtarvud (%)

 

 

 

 

 

Käibe ärirentaablus

2,0

5,3

5,2

5,4

4,4

Käibe puhasrentaablus

1,3

28,4

5,3

5,3

19,3

Varade puhasrentaablus 

1,7

35,5

4,6

4,7

13,8

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) 

2,3

44,7

5,4

5,5

16,0

Aktsia (EUR)

 

 

 

 

 

Keskmine aktsiate arv (1000 tk)

17 740

17 740

17 740

17 551

17 400

Omakapital aktsia kohta

3,86

3,67

3,34

3,32

3,48

Aktsia sulgemishind

4,12

5,00

2,83

2,63

2,79

Puhaskasum aktsia kohta

0,09

1,64

0,18

0,18

0,56

P/E suhe (kordaja)

45,78

[3] 3,05

15,72

14,61

4,98

Dividend aktsia kohta    

[1] 0,18

0,24

0,18

[2] 0,12

0,15

Likviidsussuhtarvud

 

 

 

 

 

Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja

2,2

2,4

2,1

2,7

2,8

Likviidsuskordaja

1,5

1,6

1,3

1,7

1,9

Personal ja palgad

 

 

 

 

 

Keskmine töötajate arv

713

567

455

472

459

Töötajate arv perioodi lõpu seisuga

736

630

480

470

483

Palgakulu (miljon eurot)

18,5

14,1

10,6

9,7

9,2

[1] Juhatuse ettepanek
[2] sh 0,07 eurot, omakapitali väljamakse
[3] arvestab kasumit erakorralisest investeeringu müügist 2017

.............................................................................................................................................................................................................
Käibe ärirentaablus  = Ärikasum/Müügitulud*100
Käibe puhasrentaablus  = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Müügitulud*100
Omakapital aktsia kohta = Omakapital(keskm)/Aktsiate arvuga(perioodi keskm)
Vara puhasrentaablus = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/Keskmine vara*100
Omakapitali puhasrentaablus = Puhaskasum/(emaettevõtte omanikele kuuluv)Keskmine omakapital*(emaettevõtte omanikele kuuluv)*100
Omakapitali kordaja = Keskmine omakapital(emaettevõtte omanikele kuuluv) /Varad*100
Puhaskasum aktsia kohta = Puhaskasum(emaettevõtte omanikele kuuluv)/ Keskmine aktsiate arv
P/E suhe = Aktsia hind/Kasum aktsia kohta
Lühiajalise võrgnevuse kattekordaja = Käibevara (keskm) / Lühiajalised kohustused (keskm)
Likviidsuskordaja = Keskm likviidsed varad (käibevara-varud)/ Lühiaj.kohustused (keskm)