Osaluse suurendamine Leedu tütarettevõttes

AS Harju Elekter omandas lisaks olemasolevale 51%le Leedu eraisikult veel 12% osaluse Leedu tütarfirmas UAB Rifas, mille järel suurenes ASi Harju Elekter osalus ettevõttes 63%ni. Leping sõlmiti 30.11.2012 ja tehing sulgub 05.12.2012. Vastavalt kokkuleppele osapooled tehingu hinda ei avalikusta.

1991.aastal asutatud UAB Rifas põhitegevus on tööstusautomaatikaseadmete ning elektrienergia jaotus- ja ülekandeseadmete tootmine ja turusta¬mine. Rifas Gruppi kuuluvad tootmisettevõte Rifas UAB ning tema projekteerimisega tegelev tütarettevõte Automatikos Iranga UAB (51%). UAB Rifase 2011.aasta müügitulu oli 6 miljonit eurot, millest 32% moodustas müük väljaspool Leedut ning aasta lõpus töötas Rifas Grupis 67 inimest.

AS Harju Elekter on juhtiv elektriseadmete ja -materjalide tootja Balti mere regioonis. Harju Elektri Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB (51%) ning telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%) Eestis ja müügifirma Harju Elekter AB (90%) Rootsis. Harju Elektril on osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables (34%) ning finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (6,4%).

Andres Allikmäe
Juhataja
6 747 400