Kvaliteedisüsteemid

Harju Elekter kontserni ettevõtete tootmiskorraldus vastab rahvusvahelisele kvaliteedistandardile ISO9001 ning keskkonnajuhtimise standardile ISO14001. Lisaks tunnistati Leedu tütarettevõtte tegevus 2011.aastal vastavaks ka töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemi OHSAS 18001 standarditele.

Kvaliteedipoliitikast lähtuvalt pööravad Harju Elektri kontserni ettevõtted oma tegevuses tähelepanu ja täidavad klientide, seaduste ja normatiivide asetatud kvaliteedinõuded. Ettevõtted tarnivad veatuid ning konkurentsivõimelisi tooteid ja teenuseid õigeks ajaks. Tegevuste ja toodete kvaliteeti arendatakse süstemaatiliselt heakskiidetud kvaliteedisüsteemide järgi. Tegevustes esinevaid kõrvalekaldeid ning avastatud ebakõlasid käsitletakse avatult ja saadud informatsiooni kasutatakse protsesside ja meetodite jätkuvas parandamises. Kvaliteeti mõõdetakse operatiivsete ja majanduslike näitajate ning avastatud ebakõlade abil. Iga töötaja teab enda ja oma osakonna töö mõju kvaliteedile ning saab alustada ja vajadusel ellu viia korrigeerivaid tegevusi.

Keskkonnapoliitika suunab kontserni ettevõtete tähelepanu seadustest, normatiividest, ühiskonnast ja klientidest lähtuvatele keskkonnanõuetele. Kontserni ettevõtted mõõdavad, jälgivad ja vähendavad jätkuvalt oma tegevustega põhjustatud kahjulikke keskkonnamõjusid vastavalt keskkonnaprogrammile. Keskkonnaeesmärke mõõdetakse koguseliste ja majanduslike näitajate abil. Keskkonnaprogramm katab kontserni ettevõtete tegevuse erinevaid valdkondi. Tegevuses esinevaid keskkonnakõrvalekaldeid käsitletakse avatult ja informatsiooni kasutatakse protsesside, meetodite ja toimimisviiside arendamises.