Kontserni Soome tütarfirma ostis Finnkumu Oy

ASi Harju Elekter Soome tütarettevõte Satmatic Oy allkirjastas 17.juunil 2014. aastal lepingu Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy kõigi aktsiate ostuks. Tehingujärgselt jätkab Finnkumu Oy oma nime ja kaubamärgi all Satmatic Oy 100%lise tütarettevõttena. Finnkumu Oy ostuga suurendab Kontsern oma turuosa Soomes ja ka mujal Skandinaavias ning laiendab oluliselt tootesortimenti.

Finnkumu Oy juhatuse esimeheks nimetati Simo Puustelli (Satmatic Oy juhataja) ja liikmeteks Endel Palla, Andres Allikmäe, Ülo Merisalu (AS Harju Elekter Elektrotehnika juhataja) ja Matti Ollila, kes jätkab ühtlasi ka Finnkumu Oy tegevdirektorina.

Tehing jõustus 17.juunil 2014, mil toimusid ka rahalised arveldused. Ostutehingu eest tasuti 6 575 tuhat eurot. Vastavalt lepingule tuleb müüjatele peale auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamist maksta täiendavalt 2015. aastal 2014. aasta eest 50% ettevõtte ärikasumist ja 2016. aastal 2015. aasta eest 40% ettevõtte ärikasumist. Ostutehingu rahastamine toimus ASi Harju Elekter omavahendite arvelt.

Finnkumu Oy, finantskokkuvõte 2011–2013 

     

1000 eurot

2013

2012

2011

 

Raha- ja pangakontod

820

413

512

 

Väärtpaberid

374

174

155

 

Äritegevuse nõuded

811

935

389

 

Varud

1 504

925

532

 

Põhivara

43

32

31

 

Varad kokku

3 552

2 479

1 619

 

Lühiajalised kohustused

804

834

327

 

Omakapital

2 748

1 645

1 292

 

   sh. aktsiakapital

24

24

254

 

Müügitulu

10 391

6 634

4 126

 

Ärikasum

1 626

884

419

 

Puhaskasum

1 250

664

273

 

Tavapuhaskasum aktsia kohta (EUR)

511

271

108

 

Aktsiate arv

2 448

2 448

2 540

 

Dividend aktsia kohta

88

60

45

 

           
Finnkumu Oy majandustegevuses ei ole pärast viimase majandusaasta lõppu toimunud olulisi muudatusi. Harju Elekter kontserni ettevõtete ja Finnkumu Oy vahel ei ole
 kehtivaid lepinguid, samuti ei ole viimasel kehtivaid laenulepinguid ega ühtegi kohtu- või vahekohtumenetlust.
 
Satmatic Oy on juhtiv tööstusautomaatika seadmete tootja ning Kontserni toodete maaletooja ja edasimüüja Soomes. Firma peakontor paikneb Ulvilas ning tehased Ulvilas 
ja Keraval. Ettevõtte 2013. a müügitulud olid 19,7 (2012: 21,3) miljonit eurot ning ettevõttes töötab 76 inimest.
 
Harju Elekter on juhtiv kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootja Baltimaades ning tuntud ja tunnustatud ettevõte Skandinaavia riikides. Harju Elekter 
Gruppi kuuluvad elektriseadmete valmistajatehased Eestis, Soomes ja Leedus: AS Harju Elekter Elektrotehnika (100%), Satmatic Oy (100%) ja Rifas UAB (63%) ning 
telekommunikatsioonitoodete valmistaja AS Harju Elekter Teletehnika (100%). Lisaks on ASil Harju Elekter osalus sidusettevõttes AS Draka Keila Cables (34%) ning 
finantsinvesteeringud Läti elektriseadmete müügifirmas SIA Energokomplekss (14%) ja Soome börsiettevõttes PKC Group Oyj (5%).
 

Vastavalt NASDAQ OMX Tallinn Börsi poolt emitendile kehtestatud reeglitele ei ole eelnimetatud tehing käsitletav tehinguna seotud osapoolega ning AS Harju Elekter nõukogu ja juhatuse liikmed ei ole tehingust muul viisil isiklikult huvitatud.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400

Lisainformatsioon: AS Harju Elekter juhataja Andres Allikmäe, nõukogu esimees Endel Palla (674 7400).

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761