Juhatus

Aktsiaseltsil on 3-liikmeline juhatus. Ettevõtte juhatuse esimees on Andres Allikmäe, kellega on sõlmitud 3-aastane ametileping 5.05.2017. Tema kõrval kuuluvad juhatuse koosseisu ASi Harju Elekter kontserni finantsjuht Tiit Atso ning kinnisvara ja energeetika­teenistuse juht Aron Kuhi-Thalfeldt, kelle volitusi pikendati järgmiseks kolmeaastaseks perioodiks alates 1.11.2019.

Juhatuse pädevus ja volitused on reguleeritud äriseadustikuga ja ära toodud ettevõtte põhikirjas, muid erisusi või kokkuleppeid ei esine. Juhatuse liikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Juhatuse liikmete tasu suurus on määratud juhatuse liikme lepinguga ja ei kuulu poolte kokkuleppel avalikustamisele. Juhatuse esimehel on õigus saada lahkumishüvitist kuni 10 kuu ja teistel juhatuse liikmetel kuni 8 kuu juhatuse liikme tasu ulatuses.

Juhatuse esimees vastutab äritegevuse korraldamise eest Kontserni tasemel täites ühtlasi ka tegevdirektori tööülesandeid. Kontserni finantsjuht ning kinnisvara ja energeetikateenistuse juht vastutavad oma valdkonna juhtimise eest Kontserni tasemel. Juhatuse liikmed osalevad Kontserni tütarettevõtete juht- ja kontrollorganite töös. Väljaspool Eestit tegutsevates äriühingutes tagab äritavade järgimise kohalik juhtkond.

2018. aasta lõpu seisuga kuulus ettevõtte juhatuse liikmetele otse ja läbi kaudsete osaluste kokku 1,3% ettevõtte aktsiatest.

Juhatuse esimees


Andres Allikmäe (07.02.1957)
 

Haridus: Tallinna Polütehniline Instituut, süsteemiinsener
Karjäär:
1982-1991      Harju Elekter, juhtiv insener, osakonna juhataja
1991-1999      Harju Elekter Autojuhtmete Tehase juhataja
alates 1999     AS Harju Elekter juhataja/juhatuse esimees
Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Harju Elekter Elektrotehnika, AS Harju Elekter Teletehnika, Energo Veritas OÜ - nõukogu esimees; Rifas UAB, Harju Elekter AB, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Sebab AB, Grytek AB - juhatuse esimees; Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Telesilta Oy - juhatuse liige

Andres Allikmäe omab 225 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 1,27%, kaudset osalust ei oma.

Juhatuse liikmed


Tiit Atso
(11.12.1982)

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, sotsiaalteaduste magister (linna- ja keskkonnaökonoomika)
Karjäär:
2012 - 2014 AS Viru Keemia Grupp, arendusprojektide finantsjuht
2014 - 2015 ASi Harju Elekter peaökonomist
alates 2015 AS Harju Elekter, kontserni finantsjuht
Osalemine äriühingute juhtorganites:
AS Harju Elekter Teletehnika, Energo Veritas OÜ, AS Harju Elekter Elektrotehnika, Skeleton Technologies Group OÜ, Floorin AS - nõukogu liige; Satmatic Oy, Finnkumu Oy, Rifas UAB, Harju Elekter Kiinteistöt Oy, Telesilta Oy, Sebab AB, Grytek AB, Harju Elekter AB - juhatuse liige

Tiit Atso ei oma Harju Elektri aktsiaid.


Aron Kuhi-Thalfeldt
(05.09.1981)

Haridus: Tallinna Tehnikaülikool, elektroenergeetika magister
Karjäär:
2003 - 2007 ASi Harju Elekter ehitus- ja energeetikateenistuse insener
alates 2007 ASi Harju Elekter kinnisvara ja energeetikateenistuse juht
Osalemine äriühingute juhtorganites:
Harju Elekter Kiinteistöt Oy - juhatuse liige

Aron Kuhi-Thalfeldt omab 11 000 Harju Elektri aktsiat. Tema otsene osalus on 0,06%, kaudset osalust ei oma.