AS Harju Elekter auditeeritud majandusaasta aruanne 2018

 

AS Harju Elekter esitab 2018. aasta konsolideeritud auditeeritud majandusaruande ja sõltumatu vandeaudiitori aruande, mis on kättesaadav väärtpaberibörsil Nasdaq Tallinna ja emitendi kodulehel www.harjuelekter.com

Kontserni 2018. aasta müügitulu oli 120,8 miljonit eurot, ärikasum 2,4 miljonit eurot ja puhaskasum 1,5 miljonit eurot.

2018. a auditeeritud majandusaasta aruanne ja aastaraamat on lisatud käesolevale teatele manustena.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400

 

Koostas:
Moonika Vetevool
Kommunikatsiooni- ja investorsuhete juht
671 2761