Aasta 2017

Olulised sündmused, tunnustused, autasud aastal 2017

Motherson Sumi Systems Limited ja PKC Group Oyj juhatus sõlmisid 19. jaanuaril 2017 ühinemis­lepingu ning PKC Group Oyj aktsionäridele tehti üle­võtmis­pakkumine hinnaga 23,55 eurot aktsia kohta. 22. märtsil 2017 teatas PKC Group Oyj ülevõtmispakkumise õnnestumisest. ASi Harju Elekter omanduses oli 1 094 641 PKC Group Oyj aktsiat, mille eest laekus firmale 30. märtsiks 25,8 miljonit eurot.

Jaanuaris 2017 sai tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika suurtellimuse Konecranesilt 86 eriotstarbeliste alajaamade tarnimiseks Ameerika Ühendriikidesse. Koos 2016. aasta lõpus Soome jaotusvõrgu ­ettevõtetega sõlmitud lepingutega kasvas alajaamade tootmine Kontserni Eesti ja Soome tehastes       3 000 alajaamani aastas.

Märtsis ostis AS Harju Elekter 80,52% suuruse osaluse elektrimaterjalide ja -seadmete müügiettevõttes Energo Veritas OÜ ning ASi Harju Elekter kaubandusgrupi ja Energo Veritas OÜ äritegevused liideti. Alates 1. juunist jätkati ühise müügiorganisatsioonina, Kontserni tütarettevõttena Energo Veritas OÜ nime all.

27. aprillil 2017 toimus ASi Harju Elekter aktsionäride korraline üldkoosolek, kes kinnitas 2016. majandusaasta aruande ja kasumijaotuse ning uue nõukogu koosseisu ning kiitis heaks nõukogu liikmete tasud.

AS Harju Elekter allkirjastas 2. juunil 2017 lepingu Soome laevaehituse elektritööde ettevõtte Telesilta Oy kõigi aktsiate ostuks. Telesilta Oy jätkab oma nime ja kaubamärgi all Kontserni 100%lise tütarettevõttena. Telesilta Oy ostuga laiendas Kontsern teadmisi ja oskusi laevade elektri- ja automaatikaseadmete valmistamisel ja paigaldamisel ning sisenes perspektiivsesse Soome laevaehituse sektorisse.

29. augustil avas AS Stera Saue ASile Harju Elekter kuuluvas Allika tööstuspargis pidulikult uue tehase, kus on  tootmispinda 3 400m2. 2018. aasta jooksul ehitab AS Harju Elekter ASile Stera Saue veel 4 000m2 ja seejärel 3 000m2 ulatuses uusi tootmispindasid, kokku kasvavad ASile Stera Saue renditavad tootmispinnad 10 400m2ni.

Seoses 2016. aastal sõlmitud silmapaistvatele lepingutele välispartneritega ja ekspordi kasvule andis KredEx Krediidikindlustus märtsis ettevõttele üle eksporditeo auhinna.

Kontserni Leedu tütarettevõte Rifas UAB pärjati juunis maineka Rolls-Royce merendussuuna toote- ja teenusesektori auhinnaga “Innovatsiooni ja tehnoloogia ettevõte 2017”. Kõrge tunnustus anti ettevõttele innovatsiooni eest laeva elektrisüsteemi edukal välja töötamisel ja tootmisesse juurutamisel.

Rifas UAB pärjati Panevežyse omavalituse poolt auhinnaga ”Kõige innovaatilisem ettevõte 2017”.

ASi Harju Elekter Elektrotehnika tunnustati 2017. aastal Elenia Oy poolt tiitliga „Parim Tarnija“.

ASi Harju Elekter nõukogu esimees Endel Palla pälvis pikaajalise viljaka koostöö eest õppekavade  arendamisel ja üliõpilaste toetamisel nii programmide kui ka stipendiumidega Tallinna Tehnikaülikooli kõrgeima tunnustuse, Mente et Manu teenetemedali.

Kontserni tütarettevõtted osalesid majandusaastal aktiivselt erialamessidel Eestis, Soomes ja Rootsis: Göteborgis Põhjamaade suurimal elektriala messil Elfack, Soomes Tamperes toimunud erialamessidel Verkosto ja Alihankinta ning Helsingis toimunud messil Teknologia17. Traditsiooniliselt jätkas Kontserni kaubandusüksus oma tootevaliku tutvustamist rahvusvahelisel ehitusmessil Tallinnas.

Aruandekuupäeva järgsed sündmused

AS Harju Elekter allkirjastas 12. detsembril 2017. aastal lepingu müügi- ja tehnilisi lahendusi pakkuva Rootsi ettevõtte SEBAB AB ning tehasevalmistuses tehnilisi hooneid tootva sõsarettevõtte Grytek AB kõigi aktsiate omandamiseks firmalt Tnåa AB. SEBAB AB on spetsialiseerunud energia tootmiseks ja jaotuseks vajalike kesk- ja madalpingeliste lahenduste välja töötamisele ning tarnimisele infrastruktuuri, ehitus- ja taastuvenergiasektorile. Soetatud ettevõtted jätkavad esialgu oma nime ja kaubamärgi all Kontserni 100%liste tütarettevõtetena. Tehing jõustus 8. jaanuaril 2018.

AS Harju Elekter Elektrotehnika allkirjastas 18. jaanuaril 2018 lepingu Soome suurima elektrivõrguettevõttega Caruna Oy neile madalpingeliste liitumis- ja arvestikappide tarnimiseks 2+1+1 aasta jooksul. Lepingu orienteeriv maht on Caruna hinnangul vähemalt 5 miljonit eurot. Harju Elekter kontsernil on Caruna Grupiga juba kehtivad lepingud alajaamade tarnimiseks, tänu millele on alajaamade tootmine kasvanud Kontserni Eesti ja Soome tehastes aastaga 1 000 alajaamalt 3 000 alajaamani aastas. 

ASi Harju Elekter Elektrotehnika avas 1. veebruaril 2018 Keila Tööstuspargis oma uue tehase. Tänu mitmele suurtellimusele tegi KP/MP jaotus- ning automaatikaseadmeid valmistava tütarettevõtte tootmismaht aruandeaastal läbi suure kasvu, mis tingis vajaduse suuremate ruumide järele. Ligi pool aastat väldanud kolimine viidi lõpule 2017. aasta detsembriks. Uues tehases on varasema 10 400m2 asemel pinda 16 715m2. Tootmisvõimsuste suurendamine koos töötajate arvu kasvuga 236 inimeseni, sh 43 müügi-, tootmis- ja tootearendusinseneri on esialgu piisav tellimusmahu tõrgeteta täitmiseks.

AS Harju Elekter Elektrotehnika võitis Rootsis hanke alajaamade tarnimiseks. Rootsi suurim jaotusvõrguettevõte E.ON Energidistribution AB edastas veebruaris 2018 ametliku teate hanke võidu kohta vastavalt millele tarnitakse 3-aastase lepinguperioodi vältel Rootsi üle 2 000 alajaama. Raamleping on kavas sõlmida märtsis.