Aasta 2014


Olulised sündmused 2014. aastal

1.4.2014 peatati määramata ajaks Harju Elekter AB tegevus. Vastavalt Kontserni arengustrateegiale on Skandinaaviamaad ja Rootsi jätkuvalt olulised sihtturud, kuid antud sammu tingis 2011.-2013.aastatel kasutatud ärimudeli ebaefektiivsus ja kulukus. Vastutus Kontserni Rootsi-suunalise äritegevuse ja sealsete klientide eest läks ASi Harju Elekter Elektrotehnika müügi- ja arendusmeeskonnale ning partneragentidele Rootsis. Müük Rootsi turule kasvas 2014. aastal võrreldes aasta varasemaga ligi kaks korda. 

ASi Harju Elekter Soome tütarettevõte Satmatic Oy allkirjastas 17.6.2014 lepingu Soome suurima komplektalajaamade valmistaja Finnkumu Oy kõigi aktsiate ostuks. Tehingujärgselt jätkab Finnkumu Oy oma nime ja kaubamärgi all Satmatic Oy 100%lise tütarettevõttena. Finnkumu Oy ostuga suurendab  Kontsern oma turuosa Soomes ja ka mujal Skandinaavias ning laiendab oluliselt tootesortimenti. 

II kvartalis toimusid läbirääkimised ASi Harju Elekter vähemusosaluse müügiks sidusettevõttes, mis päädisid lepingu allkirjastamisega 9.7.2014, vastavalt millele müüs AS Harju Elekter oma 34%lise osaluse ASis Draka Keila Cables tuumikinvestorile Prysmian Groupile. Osaluse müük oli Kontserni strateegiline otsus ning saadud vahendeid kasutati elektrotehnilise äri laiendamiseks, sh Soome suurima alajaamade tootja Finnkumu Oy ostu finantseerimiseks. Tihe koostöö ASi Harju Elekter ja ASi Draka Keila Cables madalpinge jt kaablitoodete hangete osas jätkub, nagu ka pikaajalised rendilepingud tootmispindadele.

Septembris toimus konkurss Allika Tööstusparki rajatava uue 3100 m2 suuruse tootmishoone ehitaja leidmiseks, mis lõppes ASi Harju Elekter ja Merko Ehitus Eesti ASi vahelise lepingu allkirjastamisega 10. oktoobril. Ehitustööd algasid oktoobris. Hoone valmimistähtaeg on juuni 2015 ning hoone rentimiseks on sõlmitud eelkokkulepe.

Krediidiinfo omistas ASile Harju Elekter krediidireitingu AAA (parim) ja tütarettevõttele AS Harju Elekter Elektrotehnika AA (väga hea). Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ning on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Alla 10% Eesti ettevõtetest omab krediidireitingut AAA või AA.

Kontserni Soome tütarettevõttele Finnkumu Oy omistati Suomen Asiakastieto kliendiregistri poolt sertifikaat „Suomen Vahvimmat 2014“.  Aunimetus on ametlik tunnustus ettevõtte usaldusväärsusele ning heale krediidi- ja maksevõimele, kinnitades ettevõtte jätkusuutlikkust. Suomen Vahvimmat aunimetusele saavad kandideerida vaid need firmad, kellele on omistatud krediidikõlbulikkust märkiva Alfa-reitingu kõrgeim AAA või AA+ reiting. Selliste ettevõtete arv ulatub vaid 12%ni kõigist Soomes registreeritud ettevõtetest.

Šveitsi varahaldusfirma CE Asset Management koos Balti partneritega kuulutas välja järjekordsed Corporate Excellence Award nominendid ning juba neljandat aastat järjest tunnistati Eesti firmadest parimaks AS Harju Elekter. Ettevõte sai kõrge tunnustuse tänu oma turupositsioonile, stabiilsele kliendibaasile, headele ajaloolistele majandustulemustele ja ettevõtete üldjuhtimise edendamisele.

Kontserni Eesti ja Soome tütarettevõtetes jätkusid Lean 5S/6S tootlikkuse suurendamise põhimõtete juurutamine ja tegevused ettevõtte kasumlikkuse ja kliendirahulolu suurendamiseks läbi kuluefektiivse ressursside kasutamise.

Kontserni tütarettevõtted osalesid aktiivselt erialamessidel: Satmatic Oy osales veebruaris Jyväskyläs toimuval rahvusvahelisel elektrialamessil Sähkö Tele Valo AV ning septembris allhankemessil Tamperes. AS Harju Elekter Elektrotehnika osales septembris traditsioonilisel SLO sügismessil ning ASi Harju Elekter Kaubandusgrupp tutvustas aprillis oma tootevalikut rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab.