Aasta 2013

Olulised sündmused 2013. aastal
 

Septembris tähistas AS Harju Elekter oma 45. tegevusaastat. 1968. aastal kaablitootmisega alustanud ettevõte on tänaseks kasvanud tunnustatud kesk- ja madalpinge elektri- ja automaatikaseadmete tootjaks Baltimaades ning tuntud ettevõtteks Skandinaavia riikides.

Šveitsi varahaldusfirma CE Asset Management koos Balti partneritega kuulutas septembris välja järjekordsed Corporate Excellence Award nominendid. Juba kolmandat aastat järjest oli AS Harju Elekter Eesti firmadest parim ja Baltimaades TOP5 hulgas (2013.a 3.koht). Ettevõte sai kõrge tunnustuse osaliseks tänu oma turupositsioonile, stabiilsele kliendibaasile, headele ajaloolistele majandustulemustele ja ettevõtete üldjuhtimise edendamisele.

Septembris täitus UAB-l Rifas 10 aastat Harju Elekter kontsernis. 8.septembril 2003.aastal sõlmis AS Harju Elekter eellepingu 51% aktsiate omandamiseks Leedu firmas UAB Rifas. Rifase käive oli siis 7 MLIT (2 MEUR) ja firmas töötas 61 inimest. 10 aastaga on Rifase käive kasvanud 5,8 miljoni euroni ja töötajate arv 78ni (31.12.2013). Ka ASi Harju Elekter osalus ettevõttes on suurenenud 63%ni.

Tütarettevõte AS Harju Elekter Elektrotehnika võitis Eesti Energia tütarettevõtte OÜ Elektrilevi poolt välja kuulutatud riigihankekonkursid komplektalajaamade ostmiseks. Edukate läbirääkimiste tulemusena allkirjastati kaks suuremahulist raamlepingut kehtivusega 3+1+1 aastat. Lepingute hinnanguline maksumus kokku on 17 miljonit eurot. Vastavalt sõlmitud lepingutele tarnib AS Harju Elekter Elektrotehnika OÜle Elektrilevi kolme aasta jooksul orienteeruvalt 2000 tehases valmistatud 1- ja 2-trafolist komplektalajaama. Tarnitavad automatiseeritud alajaamad on tänu tehnoloogia arengule muutumas „targa elektrivõrgu“ lahutamatuks osaks, võimaldades alajaamade kaughaldust ja elektri kvaliteedi seiret. Alajaamade tarned on suunatud Eesti turule.

AS Harju Elekter ostis III kvartalis 11 ha tootmismaad Tallinna piiril Allika tööstuspargis tööstusliku kinnisvara arendamiseks tulevikus.

Detsembris toimus ASis Harju Elekter Teletehnika ISO 9001 ja ISO 14001 kvaliteedisüsteemide  resertifitseerimine ning väljastati uued sertifikaadid kehtivusega 3 aastat. Bureau Veritas Certification auditeerijate resertifitseerimist kokkuvõttev raport oli märkusteta.

Tütarettevõtetes AS Harju Elekter Teletehnika ja Satmatic Oy jätkus Lean 5S/6S tootlikkuse suurendamise põhimõtete juurutamine, et saavutada läbi efektiivse ressursside kasutamise ja selge ülevaate tegevuse kulukusest maksimaalne kliendirahulolu ja ettevõtte kasumlikkus.

Kontserni ettevõtted tutvustasid aasta jooksul oma tootevalikut ja terviklahendusi ühtekokku 7 erialamessil Eestis, Soomes, Rootsis ning EAS Eesti ühisstendi koosseisus ka Saksamaal.