2011 lühidalt

Tootearenduse ja innovatsiooniga tegelevate inseneride ning tehnikute tunnustamiseks toimus Kontsernis innovatsioonikonkurss, kuhu esitati 18 autori poolt 9 tööd. Žürii pidas konkurentsitult parimaks ASi Harju Elekter Elektrotehnika inseneride poolt välja töötatud tuuleparkide energiakogumise süsteemi „Lista Wind Farm“, mille realiseerimiseks 2012. aastal Norras on sõlmitud juba ka leping summas 0,6 miljonit eurot.

Šveitsi varahaldusfirma CE Asset Management koos Balti partneritega kuulutas oktoobris välja järjekordsed Corporate Excellence Award nominendid. AS Harju Elekter tunnistati Eesti parimaks ja Balti riikide hulgas neljandaks. Ettevõte sai tunnustuse tänu oma turupositsioonile, stabiilsele kliendibaasile, headele ajaloolistele majandustulemustele ja ettevõtete üldjuhtimise edendamisele.

AS Harju Elekter osales oktoobris investeerimismessil Rahakompass 2011, mille läbivaks teemaks sel korral oli vastutustundlik käitumine nii säästmisel, investeerimisel kui ka ettevõtte juhtimisel. Ettevõte oli messil esindatud reklaamstendiga ning tutvustas end lühiettekannete paneelis.
Krediidiinfo omistas ASile Harju Elekter 2011.aasta krediidireitingu AA (väga hea). Krediidiinfo reiting hindab ettevõtte kui terviku senist tegevust ning on koondhinne ettevõtte majandus- ja finantsolukorrale ning maksekommetele. Vaid 7,6% Eesti ettevõtetest omab krediidireitingut AA.

ASi Harju Elekter tütarfirma Rifas UAB käivitas kolmandas kvartalis päikeseenergia elektrijaama võimsusega 50 kW, mis tänu soodsale elektrienergia tagasiostuhinnale võimaldab katta suurema osa Leedu tütarfirmas elektrienergiale tehtavast kulutusest aastas ja katsetada erinevaid päikeseenergia lahendusi.

Soome tütarettevõttele Satmatic Oy omistati Suomen Asiakastieto kliendiregistri poolt sertifikaat „Suomen Vahvimmat 2007-2011“. Suomen Vahvimmat aunimetus omistatakse ettevõttele, kes on 5 järjestikusel aastal täitnud ettevõtte krediidikõlbulikkust märkiva Alfa-reitingu kõrgeimad nõuded. Selliste ettevõtete arv ulatub vaid umbes 10%ni kõigist Soomes registreeritud ettevõtetest.

Tütarettevõtete Satmatic Oy ja Rifas UAB tootmiskorraldused tunnistati vastavaks keskkonnajuhtimise süsteemi ISO 14001:2004 rahvusvahelisele standardile. Lisaks tunnistati Rifas UAB tegevus vastavaks ka töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemi OHSAS 18001 standarditele.
Kontsern ehitas uue, 5000m2 suuruse tootmiskompleksi tuletõkke- ja turvauste tootjale AS Saajos. 2011.aasta detsembris anti tootmispinnad ettevõttele pikaajalisele rendile.

Oma tegevuse laiendamiseks ja turuosa suurendamiseks Rootsi Kuningriigis omandas ASi Harju Elekter tütarettevõte Harju Elekter AB jaanuaris BGB Power Solutions AB varad. Lepingu kogu-maksumus oli 500 tuhat SEK, mille eest omandas Harju Elekter AB nii varaobjekte kui ka strateegilise partnerlepingu. Tehingut finantseeritakse omavahenditest vastavalt lepingule 2 aasta jooksul.

ASi Harju Elekter tütarettevõtted – AS Harju Elekter Elektrotehnika, Satmatic Oy ja AS Harju Elekter Teletehnika osalesid veebruaris energeetikamessil Verkosto 2011 Soomes. Ühisstendil olid klientidele tutvustamiseks metallkorpusega komplektalajaamad. Aprillis tutvustas ASi Harju Elekter kaubandusgrupp Kontserni ettevõtete omatoodangut, kauplusi ja nende tootevalikut ning eksponeeris ettevõtte poolt esindatavate firmade tooteid rahvusvahelisel ehitusmessil Eesti Ehitab 2011. Oktoobris esitles Rootsis Elmia Subcontractor messil oma tootesortimenti tütarettevõte Rifas UAB.

ASi Harju Elekter nõukogu ja juhatus võtsid vastu otsuse koondada kõik Kontserni Eesti ettevõtted kaubamärgi Harju Elekter alla. Ühise logo kasutamine aitab tugevdada Kontserni konkurentsivõimet ning loob lisakasu ja võimalusi turundustegevuses. Eelnevast lähtudes kinnitas tütarettevõtte ASi Eltek nõukogu ettevõtte uueks ärinimeks AS Harju Elekter Teletehnika.