Finantsaruannete avaldamine 2017. aastal

AS Harju Elekter avaldab 2017. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2016.a 4.kvartali vahearuanne 27.02.2017
2017.a 1.kvartali vahearuanne 26.04.2017
Aktsionäride korraline üldkoosolek 27.04.2017
2017.a 2.kvartali vahearuanne 26.07.2017
2017.a 3.kvartali vahearuanne 25.10.2017

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Andres Allikmäe
Juhatuse esimees
674 7400