Finantsaruannete avaldamine 2016. aastal

AS Harju Elekter avaldab 2016. aastal konsolideeritud finantstulemused järgmiselt:

2015.a 4.kvartali vahearuanne 26.02.2016
2016.a 1.kvartali vahearuanne 28.04.2016
Aktsionäride korraline üldkoosolek 28.04.2016
2016.a 2.kvartali vahearuanne 28.07.2016
2016.a 3.kvartali vahearuanne 27.10.2016

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast nende avaldamist börsisüsteemis nähtavad ka ASi Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Andres Allikmäe
Juhataja
674 7400