Aktsia

2015.aastal realiseerus 2012-2015 optsiooniprogramm. Emiteeriti 339 880 uut aktsiat. 31.12.2015 seisuga oli ASi Harju Elekter aktsiakapital 12,42 miljonit eurot, mis on jaotatud 17,74 miljoniks nimeliseks lihtaktsiaks. Aktsia nominaalväärtus on 0,7 eurot. ASi Harju Elekter aktsia sümbol Nasdaq Tallinna Börsil on HAE1T. ISIN: EE3100004250. Ettevõtte kõik aktsiad on börsil vabalt kaubeldavad ning iga aktsia annab võrdse hääle- ja dividendiõiguse. Ka ettevõtte kõik akt-sionärid on võrdsed ning eraldi hääleõigust käsitlevad piirangud või kokkulepped puuduvad. ASi-le Harju Elekter teadaolevalt ei ole aktsionäride omavahelistes lepingutes mingeid piiranguid seo-ses väärtpaberite võõrandamisega, nagu ka spetsiifilisi kontrolliõigusi. 

Harju Elektri aktsia kauplemisajalugu

EUR
2015 2014 2013
2012
2011
Kõrgeim hind
3,14 2,85 2,92 2,80
3,54
Madalaim hind
2,49 2,52 2,46 2,30 2,19
Sulgemishind
2,63 2,79 2,70 2,64 2,28
Muutus (%)
-5,7 3,3 2,3 15,8
-23,8
Kaubeldud aktsiaid (mln tk)
1,086 0,801 0,936
0,759
0,664
Käive (mln)
2,98 2,17 2,48 1,88 1,88
Turuväärtus (mln)
46,66 48,55 46,98 45,94 38,30

Täiendav info: http://www.nasdaqbaltic.com/market